Ei Kaneko

Ei Kaneko Ei Kaneko The Fox Is Black, Ei Kaneko,

Ei Kaneko Ei Kaneko The Fox Is Black Ei Kaneko Ei Kaneko The Fox Is Black

Ei Kaneko Ei Kaneko